Znalostní test
www.youtube.com/user/5minonlineTV
  • www.euregioegrensis.de
  • www.euroregion-erzgebirge.de

Turistický ráj v pohraničí

Příhraniční česko-saský region spojují přenádherné horské hřebeny Národního parku Českosaské Švýcarsko, chráněných oblasti Krušných a Lužických hor a řeka Labe. Tak jako se Sasku říká Schlosserland/Země zámků, je tomu obdobě i na české straně. V Ústeckém kraji najdete 11 zámků a 28 hradů a hradních zřícenin, všechny hrady a zámky na jdete k vidění na www.schloesserland-sachsen.de a www.zamky-hrady.cz.

Dalším společným prvkem jsou početné lázně. Podívejte se na www.sachsenkur.de a http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=456616&p1=106360.

Turistika v pohraničním Sasku

Jako kulturní turistická země je Sasko v rámci Německa na špičce. Bránu do turistického ráje Saska vám otevřou tři přízviska – Sasko, země zámků/Schlösserland, Sasko, země Labe/Elbland a Saské Švýcarsko – nádherná krajina sasko-českého příhraničí. Daleko široko jedinečná flotila parníků, historická parní železnice Saska, hrady, zámky, zahrady a parky, města s historickými centry, světoznámé tradiční řemeslo, umění, kultura a hudební krajina/Musiklandschaft nebo ojedinělé spojení německé a slovanské kultury Horní Lužice-Dolního Slezka/Oberlausitz-Niederschlesien, to všechno patří k velkému kulturně-historickému dědictví.

Turistický svět Saska můžete objevit na nesčetných webových portálech, mimo jiné www.dampfnostalgie-deutschland.de, www.saechsische-dampfschiffahrt.de, www.schloesserland-sachsen.de, Sächsisches Elbland, Sächsische Schweiz, www.sachsenkur.de, www.sachsen-tourismus.de, www.kleine-saechsische-schweiz.de, www.manufaktur-der-traeume.de a řadu dalších.

Stovky kilometrů ... dlouhé sítě udržovaných jezdeckých, turistických a cyklistických stezek jako třeba Turistická vinná stezka/Weinwanderweg, Malířská stezka/Malerweg, Labská cyklistická stezka/Elberadweg, Cyklistická stezka podél řeky Sprévy/Spreeradweg, Cyklistická stezka Odra-Nisa/Oder-Neiße-Radweg s krásnými vyhlídkovými místy a zajímavými historickými stavbami a městy Vás dnes zvou k odpočinku. Početné tradiční léčebny a lázně s léčivými prameny, kliniky, zdravotní lázně/Gesundheitsbäder a ozdravné hotely/Gesundheitshotel nabízí zdravotní a wellness dovolené.

Fojtsko
Můžeme shrnout do slov mosty a „Musikland“/“Země hudby“. Zvláštností je most Göltzschtalbrücke – největší cihlový most na světě a tzv. Musicon Valley. Pod tímto názvem vyrábí od 17. století přes 100 aktivních výrobců hudebních nástrojů, mimo jiné houslí, kitar, citer, lesních rohů a harmonik. V oblasti uměleckého řemesla bychom neměli zapomenout také na textilní branži, na napž. Tzv. Plauener Spitze. Dnes pojem pro luxusní textilie.

Vedle početných pěších a cyklistických stezek hrají ve Fojtsku významnou roli zimní sporty. Početné zimní sportovní oblasti se sjezdovkami a běžeckými stezkami a předvším pak Vogtlandarena/Fojtská aréna, nejmodernější skokařská aréna Evropy pro mezinárodní soutěže Wettkämpfe und Weltcups ziehen die Sportler an. Im Klingenthal ist der Standort des Deutschen Olympischen Sportbundes.

Erzgebirge/Krušné hory
Tady byla poprvé v roce 1168 objevena stříbrná ruda. Stříbrná stezka/Silberstrasse až dodnes spojuje saské a české pohraničí. Oblast nabízí hornickou tradici, umělecké řemeslo - paličkování a známé krušnohorské řezbářské umění, jako např. věhlasné vánoční pyramidy a „Schwibbögen“ – světelné oblouky, „Räuchermännchen“ – kouřící mužíky nebo „Nussknacker“ - louskáčky. Navštivte Manufakturu snů! Celé kouzlo tohoto kraje zde směřuje k jednomu cíli - „Montagne Region Erzgebirge“ je na čekací registrační listině jako Světová kulturní památka UNESCO.

Sächsische Schweiz / Saské Švýcarsko
Skalnatá krajina Elbsandsteingebirges/Labských pískovcových skal s protékajícím Labem je jednoduše ráj pro pěší turistiku – vandrování, lezení po skalách i pro umělce všeho druhu. Úžasná příroda se známými skalními útesy se jmény jako Barbarine, symbolem Saského Švýcarska, Lilienstein, most Basteibrücke nebo skalní hrad Neurathen. Frienstein – oblíbený horolezecký vrcholek, stolová hora Gohrisch, Kaiserkrone – Císařská koruna, Miniaturní park Malé saské Švýcarsko, pevnost Königstein, Kuhstall – chlév, Neuer Wildenstein – Himmelsleiter/žebřík do nebe, skalní scéna Rathen, jeskyně Pfaffenstein Goldschmidthöhle a další. Už odedávna inspiruje fascinující příroda umělce a fotografy. 112 km dlouhá stezka Malerweg – Malířská stezka je hlavní turistickou cestou v Labských pískovcových skalách.

Oberlausitz-Niederschlesien / Vrchní Lužice-Dolní Slezko
Dvoujazyčné místní značení, tabule připomínají německo-srbské dějiny. Kultura je zde starší než 1.500 let. Neobyčejný kulturní region s neobvyklými městy a přes 4.000 stavebními památkami. Bautzen/Budyšín, centrum Srbů, Görlitz/Zhořelec – dnes město s ojedinělými novostavbami ve stylu ranné renesance nebo postní plátna v městě Zittau z r. 1472 – Die Zittauerm Fastentücher. Všechno to jsou příklady velmi zachovalého středověkého stavebního umění i velmi neobvyklé tradice, jakou jsou např. Osterreiten/ Velikonoční jízdy.

Oberlausitz-Niederschlesien/Vrchní Lužice-Dolní Slezsko, země 1000 jezer a rybníků, cyklistický a turistický ráj s turistickými cíly jako Oberlausitzer Umgebindehäuser/Hornolužické podstávkové domy, jezerem Bärwalder See, jako největší vnitrozemskou vodní plochou až po UNESCEM chráněná vřesoviště a krajinu rybníků mezi řekami Spree a Neiße, park Pücklerpark a lesní železnice Waldeisenbahn Muscau ve městečku Bad Muskau a Žitavské hory. I ty jsou magnetem pro návštěvníky.

Turistika v českém pohraničí

Pohled do Ústeckého regionu Vám otevírá 36 informačních turistických center. Kromě informačních center může být dalším průvodcem portál Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz/turistika.asp. Najdete zde informace k lodní dopravě, přehledy pěších a cyklistických stezek jako např. Krušnohorskou magistrálu, Cyklostezku Labe, Cyklostezku Ploučnice, Cyklostezku Ohře. Základní informace v němčině nabízí portál na www.kr-ustecky.cz/DE/.

Ústecký kraj, jež se skládá ze 7 okresů, je významně spojen s českou historií. Podle legendy povolala kněžna Libuše Přemysla Oráče z obce Stadice na český trůn. Jako historický protiklad - symbol současného vývoje Ústeckého kraje - tu byl postaven jedinečný Mariánský most, dominanta města Ústí nad Labem.

Ústecký a Děčínský kraj je rájem ... přírodních krás - NP České Švýcarsko, Labské pískovce, chráněné oblasti Českého středohoří, Krušných a Lužických hor, i půvabná labská vodní cesta s Portou Bohemicou s bezpočtem vyhlídek, hradů i zámků. Najdete zde dvě zoologické zahrady. ZOO v Ústí n. L. s chovem ohrožených druhů zvířat patří k nejstarším v České republice. Zoo Děčín s dětským areálem se zaměřuje především na chov vzácných a ohrožených druhů, se kterými se v českých zoologických zahradách můžete setkat pouze ojediněle. Unikátní expozici „Noční zoo“ a „Život plazů“ mohou příchozí spatřit v části „Sulawesi“.

Lounsko je známé jako nejúrodnější chmelařská oblast se sedmisetletou tradicí pěstování chmele. Chloubou města Loun je kostel sv. Mikuláše, vrcholná stavba české pozdní gotiky a ve městě Žatci Chrám Nanebevzetí Panny Marie.

Litoměřicko je spojeno s historií hory Říp. Královské město Litoměřice je známé jako Zahrada Čech. Ze zámků jmenujme alespoň největší ranně barokní zámek ve střední Evropě v Roudnici nad Labem a dále zámky Ploskovice a Libochovice.

K Chomutovsku se váží dvě královská města s řadou památek - Kadaň a Klášterec nad Ohří. Mezi architektonické klenoty Kadaně patří františkánský klášter s kostelem 14 svatých Pomocníků - nejstarší poutní místo v českých zemích. Klášterec nad Ohří je dnes lázeňské město známé minerálním pramenem Eugenie z r. 1883. Chomutovsko ale odráží i vývoj zničených oblastí těžbou a průmyslem. Ukázkou rekultivace je sportovně rekreační areál Kamencové jezero, nedaleko kterého je i unikátní Podkrušnohorský zoopark s dětskou ZOO. Klasická část ZOO, ve které jezdí motorový vláček Lokálka Amálka s průvodcem, nabízí výběhy volně žijících zvířat Evropy a Asie. Druhou částí zooparku je výběh Eurosafari, kam se návštěvníci mohou dostat jen jako pasažéři terénní soupravy Safari Expres, v letním období i v rámci nočních vyjížděk.

Mostecko je oblast s největším podílem rekultivací po důlní těžbě. Na těchto plochách vyrostly např. vinice v Chrámcích, Vodní nádrž Benedikt, k soudobé nově budované image patří i autodrom či hipodrom v Mostě. Dominantou místní krajiny zůstáva ale nově zrekonstruovaný historický hrad Hněvín.

Teplicko - mezi poklady české architektury se řadí zámky v Teplicích a v Duchcově, barokní Lobkovický zámek v Bílině nebo obří Hrad Rýzmburk. Oblast proslula jako oblast termálních zřídel s lázeňskými komplexy v Teplicích, Bílině a Dubí.

Lázeňské město Teplice nazývané v historii jako „malá Paříž“ či salon Evropy, navštěvoval ruský car Petr Veliký, rakouský císař František I., kníže Metternich, pruský král Bedřich Vilém III. nebo rakouský císař Ferdinand stejně jako významní umělci jako W. Goethe, L. van Beethoven, F. Chopin nebo F. Liszt. Připomínkou těchto návštěv jsou např. Lázeňský komplex Beethoven nebo Císařské lázně.

Prohlédněte si přenádherné příhraniční památky - během 5 Minut!