Znalostní test
www.youtube.com/user/5minonlineTV
  • www.euregioegrensis.de
  • www.euroregion-erzgebirge.de

Jste naladěni na kulturu, volný čas a nové zážitky?

Objevte kulturu sousedů - za 5 minut!

Cenné kontakty na kulturní zařízení i zážitky v sousední zemi nabízí mimo jiné státní instituce, ministerstvo kultury, stejně jako na regionální úrovni sekce kultury krajských a městských úřadů.

Struktura těchto institucí je v obou zemích rozličná. České Ministerstvo kultury se věnuje kultuře a církevním institucím. Saské ministerstvo již v názvu obsahuje jasný rozdíl, Státní ministerstvo pro vědu a kulturu.

I obsahově se mnohé liší. České Ministerstvo kultury v Praze je mimo jiné zprostředkovatelem mnoha kontaktů z jednotlivých oblastí, saské ministerstvo v Drážďanech poskytuje všeobecné a vysvětlující informace, zato ale s výrazně méně přímými kontakty. Důvod - české Ministerstvo kultury má vlastní webovou stránku, saská ministerstva jsou všechna sloučená na www.sachsen.de a oblast kultury otevřeme kliknutím na Tématické oblasti Umění a kultura/Themenbereiche Kunst und Kultur na www.kulturland.sachsen.de, a tady najdeme důležité kontakty. A je zde ještě jeden zřejmý rozdíl. V Sasku je věnována mimořádná pozornost muzeím a lidové kultuře.

Národnostní a regionální kultura, muzea, galerie, divadla, hudba, tanec, výtvarné umění a architektura, užité umění a umělecká řemesla, literatura a knihovny, periodický tisk, rozhlasové a televizní vysílání, nová média, kinematografie, památky Unesco nebo hvězdárny. Výběr je opravdu pestrý.

Udělejte si virtuální výlet po muzeích a památkách sousední země, navažte kontakt s novými kulturními přáteli.