Znalostní test
www.youtube.com/user/5minonlineTV
  • www.euregioegrensis.de
  • www.euroregion-erzgebirge.de

Obyvatelé Česka dnes

Česko má dnes více než 10,5 milionů obyvatel, složených ze dvou hlavních národů, Čechů a Moravanů. Počtem největší menšina v Česku jsou Slováci. Skrz jazykovou a kulturní spřízněnost nemají Slováci při integraci žádné problémy. Druhá největší menšina jsou Rómové, na českém území žijí již od 15. století. Třetí největší menšina jsou Poláci. Žijí hlavně na Severní Moravě, kde jsou v blízkosti hranic polská vzdělávací zařízení. V České republice žije trvale i řada německých občanů, mnoho z nich v regionu Ústí, dále Ukrajinci, Rusové a Bulhaři.

Česko - tranzitní zem do západní Evropy
Národních menšin je dnes v Česku hodně, ale … vždycky to tak nebylo. S pádem „železné opony“ menšin silně přibylo. Po roce 1989 se Česko stalo tranzitní zemí do západní Evropy. Cizinci se odtud pokoušeli dostat do hospodářsky silných zemí Německa nebo Francie. Často se jim to ale nepodařilo a zůstali v Česku. Počet cizinců tak v 90. letech silně vzrostl. Do r. 1989 zde nežilo ani 100.000 cizinců, krátce na to, ale počet zřetelně stoupl. Dnes to je asi zhruba 450.000 cizinců. Pro Českou republiku to byl gigantický nárůst, kterýmž v EU patří k zemím s největším růstem přistěhovalců, cizinců.

Němci v Čechách

V České republice trvale více než 13.000 německých občanů. Největší překážka pro mnoho cizinců v České republice je jazyk. Naučit se česky je poměrně těžké. Na podporu vzájemné výměny zkušeností obyvatelstva obou zemí jsme pro Vás připravili několik kontaktních adres. Všechny informace a poradenství k delšímu pobytu v České republice najdete na webové stránce Ministerstva vnitra, konkrétně na:

Česky:
www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-informace-pro-cizince.aspx

Anglicky:
www.mvcr.cz/docDetail.aspx