Znalostní test
www.youtube.com/user/5minonlineTV
  • www.euregioegrensis.de
  • www.euroregion-erzgebirge.de

Dopravní infrastruktura - za 5 minut

Hlavní trasy EU tvoří Transevropskou dopravní síť. Při sjednocování západní a východní Evropy se tato síť prodlužuje za dosavadní hranice na základě plánu deseti Panevropských dopravních koridorů propojujících celou Evropu. Českou republiku s Německem spojuje koridor č. IV (Drážďany/Norimberk - Praha - Brno - Vídeň/Bratislava).

Silniční doprava
zahrnuje dálnice, spolkové/státní silnice, místní komunikace, tunely i mosty. Vzdálenost mezi Drážďany v sousedícím Sasku spojuje s Ústím n. L. Délka trasy jen 67km, Drážďany a Prahu pouhých 157km.

www.smwa.sachsen.de
www.rsd.cz

Železniční doprava
obou zemí je součástí evropské železniční sítě. I železniční spojení (Praha) - Ústí n.L. - Drážďany je součástí IV. evropského dopravního koridoru.

www.smwa.sachsen.de
www.szdc.cz

Letecká doprava
Nejbližší mezinárodní letiště k Ústí n. Labem je na saské straně v Drážďanech (necelých 90km), na české straně v Karlových Varech (125 km) a v Praze-Ruzyni (100 km).

www.smwa.sachsen.de
www.mdcr.cz

Vodní cesty
Labe je svojí délkou 1154 kilometrů jednou z nejdelších sjízdných řek Evropy. Tzv. Labská vodní cesta je přírodou dané spojení obou zemí. Nejdůležitějí přístavy se nachází v Drážďanech, Děčíně a Lovosicích.

www.smwa.sachsen.de
www.lavdis.cz

Turistické cesty
Česko-saské příhraničí s mnoha hrady, zámky, památkami a možnostmi výletů i sportu ve všech ročních obdobích je rájem pro turisty a cyklisty. Na saské straně se v délce 120km rozprostírá Naturpak Erzgebirge Voigtland/Přírodní park Krušnohoří-Fojtsko. Montanregion Erzgebirge se v této době uchází o zapsání na seznam památek UNESCA. Na české straně v regionu Ústí n. L. se nachází dvě chráněnné oblasti: České Středohoří a Labské skály. Obě země/regiony nabízejí ucelený cyklistický portál s cyklistickými stezkami.

www.smwa.sachsen.de
www.sachsen-tourismus.de
www.kr-ustecky.cz
mapy.vyletnik.cz

Za poskytnutí povolení uvedení Links děkujeme: krajskému úřadu Ústeckého kraje, saskému Státnímu ministerstvu pro hospodářství, práci a dopravu, Ředitelství silnic a dálnic a všem dalším zde jmenovaným institucím.

Na těchto stránkách najdete i důležité odkazy k jednotlivým odvětvím jak v Sasku, ČR tak i v EU, zajímavé odkazy k historii, k aktuálnímu dění v EU i tipy ke sportu a volnému času.