Znalostní test
www.youtube.com/user/5minonlineTV
  • www.euregioegrensis.de
  • www.euroregion-erzgebirge.de

Školy v pohraničí

Navažte kontakt se školou v příhraničí, otevřete na 5 minut seznam českých a saských škol. Stačí otevřít přílohy a najdete 166 saských a 111 českých škol s jejich kontakty i webovými stránkami. Tabulky umožňují hledání podle A-Z, podle okresů nebo podle druhu školy.

Pro navázání vzájemného kontaktu jsme pro Vás jako inspiraci přípravili mustr dvojjazyčného dopisu. A pro skutečný kontakt - sekci Jazyk online s nabídkou slovníků, jazykových/překladových programů či výuky jazyka on-line.

Kontakt za 5 minut!!

Objevte své sousedy, jejich slavnosti i zvyky v pořadech s titulky

2. Čechové na zahradě, Sasové oslavují.
3. Dožínky v Čechách i v Sasku
13. "Kapr" a "Neinerlaa": Vánoce v Čechách a v Sasku
» archiv

Nebo k tématu lidé a školy

1. Předsudky a úhly pohledu
5. Kde, kdo a jak učí: srovnání vzdělávacích systémů
10. Tvrdý chléb: hledání práce v regionu
16. Změny ve vzdělávání: Školy a školky v Sasku
20. Nová Evropa: Studie v Sasku a Česku
» archiv